top of page

אקדמיה

הנחיה מקצועית וצמודה בפרויקטי הגמר לתואר הרצאות ושיעורי עזר

נוסף על עבודתי כמהנדס, מזה 10 שנים ועד כה, הנני עובד כעצמאי/חוזה מיוחד כמרצה בתחום האקדמי (בין השאר למקצועות הנדסיים- משפטיים), מנחה סטודנטים מסיימים לסטאג' (פרויקט גמר).

בתחום "הנחיית סטודנטים לפרויקט הגמר במגמת ניהול הבניה" במשך עשור שנים:

 

 • מוסמך להנחות פרויקטים ב"מבנים" ו"כבישים" גם יחד.

 • ממוצע הגנות של סטודנטים בהנחייתי הנע על ספקטרום השואף ל-80. 

 •  אחוז נכשלים השואף לאפס.

 • אחוז המסיימים את הפרויקט תחת הנחייתי - למעלה מ90%.

 •  מספר לא מבוטל של סטודנטים שקיבלו ציון 100 ,שנחשב לציון בגדר "נדיר".

 • מנחה מבוקש עם מחזורי מסיימים רבים מידי שנה. 

 • מספק שירות עבור אוניברסיטאות/מכללות ומוסדות להשכלה גבוה וכן לסטודנטים.

לקוחות פוטנציאליים:

 • אוניברסיטאות ומכללות

 • סטודנטים

ניסיון אקדמי:

במשך 10 שנותיי באקדמיה הרציתי /הנחיתי סטודנטים באוניברסיטת אריאל, מכללת ספיר, המכללה למנהל ,אורט סינגלובסקי, שנקר ועוד. 

 

מרצה  ל"לימודי תעודה" של משרד הכלכלה המיועדים למנהלי עבודה בבניין/תשתיות ,וקבלנים. 

 

קורסים להשתלמות מנהלי עבודה/קבלנים בשלוחת הטכניון שבירושלים. 

 

הפקת/כתיבת ספרים הנדסיים שמישים. 

 

הפקה וליווי המחקר לכתיבת הספר "המלצות לתכנון ניקוז עירוני" הראשון מסוגו בארץ והפצתו כמסמך ביצועי.

מקצועות לימוד והרצאה (גם ל"לימודי תעודה" ):

להלן מקצועות הלימוד שהם אני מרצה:

 1. ארגון וניהול אתר 

 2. תחשוב תמחור

 3. פיקוח על הבניה

 4. תורת הבניה ויציבות מבנים

 5. קרקע וביסוס

 6. עבודות בכבישים

 7. מבוא לניהול סיכונים בבניה

 8. שיטות מימוש פרויקטים

 9. סדנא בפרויקט גמר בניהול- הכנה לפרויקט הגמר הגדול.

bottom of page